โรงเรียนบ้านดงเสียว


     
  <<: โรงเรียนบ้านดงเสียว ได้รับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง
        และการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอำเภอท้าทาย สู่การประเมิน
                   ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรโดยโรงพยาบาลอำเภออากาศอำนวย และโรงพยาบาลจังหวัดสกลนคร
     
       

   
       
      << กลับหน้าหลัก
โรงเรียนบ้านดงเสียว
ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร  47170 
E-mail : bandongsiaw_school@yahoo.co.th : หมายเลขโทรศัพท์ 042-704992, 042-720301, Fax. 042-704992
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 
นายอาธร คนเสงี่ยม :: ผู้ดูแลระบบ :: โทร.081-0543723  arton_k2007@yahoo.co.th