<<: โรงเรียนบ้านดงเสียว ได้รับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง
        และการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอำเภอท้าทาย สู่การประเมิน
                   ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรโดยโรงพยาบาลอำเภออากาศอำนวย และโรงพยาบาลจังหวัดสกลนคร
     
       

ใกล้ถึงระดับ
เพชร
แล้ว
 
       
      << กลับหน้าหลัก
โรงเรียนบ้านดงเสียว
ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร  47170
bandongsiaw_313@hotmail.com หมายเลขโทรศัพท์ และ Fax. 042-704992
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
นายอาธร คนเสงี่ยม :: ผู้ดูแลระบบ :: โทร.081-0543723  arton_k2007@yahoo.co.th